หน้าแรก      ประวัติสวนสัตว์โคราช      กิจกรรมต่างๆ        บ้านพักรับรอง        รวมรูปภาพ     อาหารและเครื่องดื่ม

 

ข่าวกีฬา

 

แชท

 

คนรักแมนยูฯ

 

ข่าวต่างๆ

 

 

 

 

 

**********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติสวนสัตว์นครราชสีมา

 

 

                           สวนสัตว์นครราชสีมา  เป็นสวนสัตว์ 1 ใน 5 แห่งขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชาชูปถัมภ์ ซึ่งในปัจจุบันสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2532  ในสมัย พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี  จนกระทั้งมีพิธีเปิดเป็นอย่างทางการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2539  โดยมี ฯพณฯ เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  เป็นประธานในพิธีเปิด 

                            

                         สวนสัตว์นครราชสีมา ได้แนวคิดและรูปแบบจัดสร้างสวนสัตว์ที่ทันสมัยสะดวกสบายและปลอดภัยในการเที่ยวชม ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 

 

สวนสัตว์นครราชสีมา